Sunday, February 3, 2008

Snälla mamma ... sluta dricka - Please mummy ... stop drinking

Den här boken köpte jag igår och har nu läst ut den. Just nu har jag förlagt den och det är synd för jag skulle vilja citera den. Men jag är för uppfylld av den så jag måste blogga om den utan att ha hittat den.

Den handlar om en kvinna som är alkoholist i 30 år och på ett utlämnande sätt så skriver hon om sitt liv som alkoholist. Hur hon dricker, när hon dricker, hur det påverkar hennes barn, vänner, närmaste, omgivning ... Hur hon ser att hon gör illa sina barn, men ändå inte kan sluta dricka! Att det inte finns några svar på varför hon dricker utan att hon som alkoholist dricker för att det finns alkohol - punkt slut.

Jag köpte två ex. av boken och har givit bort den ena till någon som betyder oerhört mycket för mig. Jag hoppas denna person får ut något av boken och att denna någon kommer vidare i sitt liv. Jag önskar denna någon detta

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden.

I bought this book "Please mummy ..." yesterday and finished it reading it today. I have put it somewhere where I cant find it and it is a pity because I would like to put something from it to the blog. But I am so filled by the book, so I have to blog about it without having it near.

It is about a woman who has been an alhoclic for over 30 years and now writes about her life. How she drinks, when she drinks, how it affects her children, friends, people near her ... How she sees that she is hurting her children, but still doesn't stop drinking! There are no answers to why she drinks, as an alcoholic she drinks because there is alcohol - end of the story.

I bought two copies of this book and one of them I gave away to someone who means a lot to me. I hope this person finds something in this book and is able to move on with its life.
I wish this somebody (this is a prayer and I am sure it can be found in an English translation - here is my quick translation):


Give me peace of mind to accept what I can not change,
courage to change what I can,
and intelligence to understand the difference.