Sunday, February 3, 2008

ICA-kuriren 2008:4

Här finns en artikel med Madeleine Åsbrink under rubriken "Krisen blev början till ett bättre liv".
Hon säger så här: Jag ville inte bli sedd som den gamla Madeleine, som alltid var glad och positiv och som ständigt presterade mer än vad som förväntades av mig, för den personen var jag inte längre.
Här är hennes nio steg mot livsglädje:
1. Upptäck och förändra dina osunda drivkrafter.
2. Upptäck dina egna behov.
3. Be om hjälp och lär dig ta emot hjälp.
4. Lär dig sätta gränser.
5. Rensa ut och bearbeta nedtryckta känslor.
6. Förbättra dina relationer
7. Hitt dina sunda drivkrafter.
8. Finn din mening med livet
9. Gör det du tycker om.

Inget nytt under solen egentligen.

In here is an artcile with Madeleine Åsbrink "The crisis was the beginning of a better life".
She sais like this: I don't want to be seen as teh old Mdeleine, who was always happy and positive and that always did more than what was expected, because that person is not me anymore.
Here are her nine steps towards a happier life.
1. Discover and change your bad driving forces.
2. Discover your own needs.
3. Learn to ask for help and to accept it.
4. Learn how to put up boundaries ??
5. Figure out and deal with hidden feelings
6. Improve your relationships.
7. Find healthy driving forcees
8. Find your goal in life
9. Do what makes you happy.

Nothing new under the sun really.

No comments: