Friday, February 15, 2008

Elena Harmz

Johan var nyss inne och nu har jag köpt två tryck på tavlor av Elena Harmz, samt beställt en med ram. Trycken kostade 50 kr stycke och om man köper med ram så blir det 250 kr. Billigt.

Johan was just here and I have bought two prints of paintings by Elena Harmz, and ordered one with a frame. The prints cost 50 kr each and if you buy with a frame it costs 250 kr. Cheap.

No comments: