Monday, February 4, 2008

Christina Wahldén

Idag har vi haft en livs levande författare på besök: Christina Wahldén. Jag har hört henne prata två gånger tidigare, men uppskattar det lika mycket varje gång. Undrar om hon trodde jag var en stalker när jag berättade det för henne?
Det är alltid osäkert hur många som kommer och lyssnar. Våra publiksiffror ligger på ca 20 personer, men med en författare som mest skriver ungdomsböcker som Kort kjol, Heder, Ingen behöver veta, Klaras hemlighet så vet man inte riktigt.
Jag kommenderade dit mina tre barn, fast det hade inte behövts. Utan barnen så var det 10 personer i publiken, i blandade åldrar. Och det var alldeles lagom. Kändes inte pinsamt lite, utan alldeles lagom. I publiken fanns lärare, ungdomar, mor och dotter, en nämndeman, lite fler män, två ur personalen ...

Visste ni att Kort kjol och Sandor Slash Ida av Sara Kadefors är de böcker som stjäls mest på ungdomsavdelningen?

Christina berättade att hennes böcker inte kommer att ges ut på engelska, vilket jag tycker är synd. De är för otäcka för den engelskspråkiga marknaden vilket jag tycker är märkligt.

Ida var modig och ställde en fråga till Christina. Hon undrade hur hon skrev sina böcker. I skolan måste de skriva först för hand, för att sedan renskriva på datorn och hon ville veta om Christina skrev så också? Det gör hon inte, utan hon skriver det direkt i datorn. Det skulle Ida ta med sig till sin fröken och berätta, eftersom fröken säger att alla författare skriver först för hand och sedan på datorn.

Christina håller på och skriver på en ungdombok som ska komma ut i sommar. Manuset skall vara klart i mars och hon är halvfärdig just nu. Den ska heta "Det dina ögon ser" och omslaget är redan klart (och i mina ögon riktigt bra). Den handlar om tre tjejer, där den ena misshandlar den andra och den tredje är vittne. Ska hon våga berätta det hon ser?
Den boken ville Ida att jag skulle köpa på en gång ...

Visste ni att 1000 personer tar livet av sig varje år. Det är den vanligaste dödsorsaken för de som är mellan 15 och 40 år. Det är fler pojkar än flickor som lyckas. Det som är mer skrämmande än siffran 1000 är att tio gånger så fler försöker ta sitt liv - VARJE ÅR! Dessa människor måste ju ha familj, vänner - vad ser man?

Today we had a visit from a live author: Christina Wahldén. I have heard her twice before, but enjoy it every time. I wonder if she thought I was a stalker, when I told her about it. It is never certain how many people come to these author events. We normaly have about 20 people in the audience, but she writes mostly for young adults and the books are abotu touhg things like rape, a father in jail and stuff like that, so you never know how many people witll come.
I had three of my children to show up, but I wouldn't have needed to fear. Without them the audience would have been 10 and it would not have felt like too few. In the audience there were a teacher, young adults, a a mother and daughter, a few men, two from our staff ...

Did you know that her book "Short skirt" and "Sandor Slash Ida" by Sara Kadefors are the two books that gets stolen from our library the most?

Christina shared with us that her books will never get translated to English. They say their topics are too hard. I find that very strange.

Ida was brave enough to as Christina a question. She wanted to know how she wrote her books. In school they first have to write by hand and then rewrite on the computer and she wanted to know if Christina did it too? No, Christina writes solely on the computer. So now Ida is going back to her teacher to tell her that not all writers write first by hand as her teacher claims.

Christina is writing a new young adult book that will be published in the summer. The script has to be finished in March and she is halfway in the book. It is going to be called "What your eyes sees" and the cover is already done (and I liked it). It is about three girls. One of the assaults the other and the third girl is the witness. Will she testify to what she saw or not? Ida wants me to buy that book.

Do you know that 1000 persons kills themself every year. It is the most common cause of death for people between 15 and 40. Boys are more likely to succeed than girls. More frightening than the figure 1000 every year is that ten times as many people try to kill themselves - EVERY YEAR. These people do have families, friensd - what do you see?

1 comment:

Kristin :) said...

VARFÖR FICK INTE JAG SE!?!?!?!?!?