Sunday, February 3, 2008

31 januari - Kumla

Idag åkte nästan hela arbetsgruppen till Kumla för en dag som handlade om tvinning.
Tvinning är när två arbetsplatser träffas och gemensamt utforskar saker med hjälp av olika metoder. Vår tvinningpartner är Kungsörs bibliotek och vårt projekt är biblioteksplan. När det gäller dagen så var programmet att vi i fyra workshops skulla utforska fyra olika metoder:

  • Processmetodern (ses nedan)
  • Tidskriftsklubben
  • Pedagogiskt bord
  • ???

Kan också berätta om att vi åkte tåg och nej - jag har inte blivit omvänd till en tåg-fan. Gillar fortfarande tåg bättre. Tåget på morgonen var 30 min. försent och när vi skulle åka hem så blev det något fel i vår vagn - så vi hade inget lyse.

Today almost whole of our workplace went to Kumla for a day about tvinning. Tvinning is when two different workplaces meet and together through different methods try to figure out stuff ;-) Our tvinningpartner is Kungsörs library and our project is a libraryplan. Today we had to go through four methods through four workshops and these are the methods:

  • Processmethod (photo above)
  • Magazine club
  • A pedagogic table
  • ???

We got there by train and no, I am still not found of trains. I prefer cars. Why? First of all the train in the morning was 30 minutes late and on the back home there was something wrong with our wagon because we had no electricity in it.

Idag åkte nästan hela arbetsgruppen till Kumla för en dag som handlade om tvinning.
Tvinning är när två arbetsplatser träffas och gemensamt utforskar saker med hjälp av olika metoder. Vår tvinningpartner är Kungsörs bibliotek och vårt projekt är biblioteksplan. När det gäller dagen så var programmet att vi i fyra workshops skulla utforska fyra olika metoder:

Processmetodern (ses nedan)
Tidskriftsklubben
Pedagogiskt bord
???
Kan också berätta om att vi åkte tåg och nej - jag har inte blivit omvänd till en tåg-fan. Gillar fortfarande tåg bättre. Tåget på morgonen var 30 min. försent och när vi skulle åka hem så blev det något fel i vår vagn - så vi hade inget lyse.

No comments: