Sunday, January 22, 2012

Mäta och väga av Malin Ögland

Nu kommer det att komma en period då jag läser väldigt mycket kurslitteratur, men det är böcker det med.
Den här boken var dock inte kurslitteratur, men en bok vi skulle läsa till ett ledarskaps-seminarium jag var med på.
Den handlar om bibliotek och statistik, vilket är ett intressant ämne. De traditionella mått vi har använt oss av är bland annat utlån och besökare - men vad säger de måtten egentligen? Inte så mycket, för bibliotek är så mycket mer. Vi behöver andra mått och nyckeltal. Vi behöver kombinera mått och sånt tar boken upp.
Efter att ha läst den fick jag en del nya tankar och idéer om vilken statistik och vilka jämförelser som kan vara relevanta för vår verksamhet.

No comments: