Tuesday, April 29, 2008

Svinnegarns källa

Jag är så trött på att bara åka fram och tillbaka, så jag "tvingade" ut
barnen vid Svinnegarns källa. Vi gick 100 m från vägen för att titta på
källan, ta foto och sen gå tillbaka till bilen.


I am so tired just driving back and forth to places, so I forced the kids
out to look at this well. We walked 100 m from the road, looked at it, took
a photo and then we walked back to the car.

No comments: