Thursday, April 10, 2008

Nystning - Winding

Pelle och Ida nystar upp mitt nya strumpgarn så att jag kan börja sticka på de nya strumporna.

Här är strumporna jag skall sticka: http://woolgatheringandmore.blogspot.com/2007/05/mad-color-weave-pattern-now-available.html

En av katterna saboterar nystandet.

 

Pelle and Ida are winding up my new sock yarn so I can start knitting on my new socks.

Here is the link to the socks: http://woolgatheringandmore.blogspot.com/2007/05/mad-color-weave-pattern-now-available.html

One of the cats is sabotaging the winding up.

No comments: