Sunday, April 13, 2008

Hjälp - help

Lollo hjälper till att nysta upp garnet, eller kanske är det sabotage hon
håller på med?

Lollo is helping out with winding up the yarn, or maybe you should call it
sabotage?

No comments: