Sunday, December 13, 2009

Om det låg lite närmre eller om vi var fler ...

... så skulle jag anmäla mig till följande maror:

29-31 januari är det Hønetreff i Hönefoss, därav namnet. Hönefoss ligger strax ovanför Oslo.

13 mars har Stämpelboden en mara. Detta ligger i Alingsås.

No comments: