Tuesday, June 23, 2009

Ytterselö kyrka - gudstjänst

Ida och jag har varit på gudstjänst i Ytterselö kyrka, Stallarholmen. Linus har tillträtt sin tjänst som pastorsadjunkt och skulle ha sin första predikan.
Söder om kyrkan, på kyrkogården, står ett märkligt monument över Hans Åkesson Soop, som dog 1619, och dennes hustru Elin Erikdotter Kagg. Gravmonumentet är uppbyggt av fyra kalkstenspelare med ett spånklätt valmtaksom skyddar den underliggande gravstenen


Ett gravklot.

Runsten SÖ 191.
Linus predikar.No comments: