Friday, June 12, 2009

Prästvigning i Strängnäs

Det här ska jag göra på söndag:

Söndagen den 14 juni är det högmässa med präst- och diakonvigning i Strängnäs domkyrka. Vigningsmässan börjar klockan 11.00 och förrättas av biskop Hans-Erik Nordin.

PrästkandidaterLinus Jaehnke, uppvuxen i Enhörna och på Mörkö. Han börjar sin prästtjänst med ett introduktionsår som pastorsadjunkt i Stallarholmens församling. Han tillträder efter vigningen befattningen som bataljonspastor för Aros hemvärsbataljon.

Linus är barnens kusin.

1 comment:

Ingalill said...

Kul.... min son är på läger med ett gäng konfirmander i helgen. Och de skall på prästvigning på söndag... i Strängnäs!