Saturday, September 27, 2008

Jag saknar min kamera - I miss my camera

Hittade inte batteriladdaren till min kamera, så fick ta med mig dotterns
kamera som inte alls dög till att fota inomhus. Ute duger den, men inne!
Suck!

I couldnät find the charger for my camera, so I brought along my daughters
camera. It was not at all up to the duty. It works fine taking photos
outdoors, but not inside.

No comments: