Tuesday, September 23, 2008

E coli

Vad man inte vill se är en röd lapp som informerar en om att de senaste vattenproverna visar på förhöjda halter av E coli och att man från och med nu måste koka vattnet man ska ha i matlagning eller dricka.

E. coli är nödvändig för normal matsmältning och utgör en stor andel av tarmfloran (intestinala floran). Antalet E. coli bakterier i en människas avföring varierar mellan 100 miljarder och 10 biljoner per gram feces. Om E. coli påträffas i grundvatten är det troligt att detta förorenats med avföring från människa eller något annat varmblodigt djur.

No comments: