Saturday, January 31, 2009

Mojo socks

Jag är så dum. Stickar på mina mojos och har svurit lite över beskrivningen nu när jag är på den vänstra strumpan. Jag har inte fattat alls vad mönsterkonstruktören  har gjort för beskrivningen är ju inte likadan. Nu 1/3 in på andra strumpan fattar jag varför. Höger och vänster strumpa ser olika ut, så givetvis är mönstret annorlunda. Kan inte hjälpas. Jag vägrar repa upp, så nu stickar jag två högerstrumpor.

 

I am so stupid. I have really been struggling with the pattern now that I am 1/3rd into the second sock and just for a couple of minutes ago I had an aha-moment!

The socks are different, so of course the pattern is different depending on whether I am knitting the left or right sock.

No way I am going to frog, so I am going to make two right socks and be happy with that.

No comments: