Wednesday, March 26, 2008

Jag gjorde det - I did it

Jag gick Hälsans stig som var på 10 km. Det gick snabbare än jag trodde. Jag tänkte att om jag går den på 2 timmar så är det bra, men jag gick den på bara 1 timme och 45 minuter.
Efteråt var jag tvungen att titta på kartan för att se om jag verkligen gick rätt väg.

I walked the Hälsans stig that was 10 km. I walked fater than I thought I would. I thought that I would make it in two hours if I walked really fast, but it took me only 1 hour 45 minutes to walk it. Afterwards I had to check the map to see if I really had walked the right path.

No comments: