Thursday, March 13, 2008

Skriva för webben i Västerås

Förra fredagen var jag i Västerås på kurs i "Skriva för webben". Man ska lära sig att skriva klarspråk och tänka på ett annat sätt, d.v.s. mer ur läsarens perspektiv. För läsaren är det viktigaste att det skall gå fort att läsa.

Här nedan kommer lite övningar som vi gjord:

Avstava följande ord:
Transport, väggarna, dammoln, lagarna

Vilken genitiv form är rätt?
EUs, EU’s, EU:s, Eus’

Vilket eller vilka förkortningsförslag är korrekta?

På grund av: pga, p.g.a, pga., pg.a

Det vill säga dvs, d.v.s., dvs., d.v.s

Sätt ut kommatecken i meningarna:

Arlanda som ligger utanför Stockholm är Sveriges största flygplats.

De personer som deltog i mötet har en djupare insikt i projektet.
De letade upp en mindre fräsch restaurang.

No comments: