Tuesday, January 8, 2008

Cats, cats, cats

Sudden och Foppa.
Ockra Den här bilden visar på tre katter. Morot, Ockra och så är det en katt som ligger bakom dem under filten = Sudden.


No comments: