Saturday, February 27, 2010

Moderna museet

Jag funderade på att åka med barnen till Moderna Museet i Stockholm, men de vill inte. De är för alltid förstörda av Andy Warhol-utställningen.

Modernt? Det är ju svartvit tv!

No comments: