Thursday, August 2, 2012

Drottningkällan, 1 augusti

På väg hem från Taxinge, så stannade vi till här för att besöka Drottningkällan. 

 Namnet kommer efter att Johan IIIs gemål Katharina Jagellonika dagligen besökte källan för att hämta vatten i samband med att Erik VIX höll maken fängslad på Gripsholms slott. Minnesstenen, rest 1564 berättar om händelsen. 
 Enligt traditionen ska källor, med avflöden mot norr besitta speciellt närande och helande krafter. Här har man sannolikt offrat för lycka och välstånd redan under förhistorisk tid.


No comments: