Sunday, February 12, 2012

Nattfrossa av Dean Koontz

Läser mycket studielitteratur just nu och då är det underbart att läsa Dean Koontz och Stephen King. Totalt olikt "Scientific libraries", men ändå välskrivet och fyller sitt syfte.
Denna bok gavs ut på engelska 1976 och trots att tiden gått så är ämnet aktuellt fortfarande. Efter läsandet så sysslar mina tankar mycket med - skulle det här kunna hända? Om jag upptäckte något i min närhet, vart skulle jag vända mig?

Handlar om Black River, en mysig småstad, som används i ett experiment. En forskare har lyckats skapa ett medel som gör folk oerhört mottagliga för subliminal perception, dvs han får folk att göra vad han vill genom att använda en kodfras.
Boken är en hederlig Koontz-bok, man vet vad som kommer att hända och hur det slutar - men tanken på subliminal perception kittlar mig. Pågår det hemliga försök? Skulle vi märka det? Skulle det kunna hända i verkligheten?


No comments: