Monday, March 15, 2010

Kyrkoherdens blogg

Förra söndagen invigdes Tingshuset efter renoveringar. Ida var med och sjöng i kören, så vi var givetvis där och lyssnade.

Tack vare det hamnade vi på Kyrkoherdens blogg.

No comments: