Sunday, June 1, 2008

Instängda

På grund av att en viktig person här på bilden skulle gå ut från UD så kom
vi inte ut. De spärrade gator och in- och utgångar på grund av attentatsrisken. Den viktiga personen kan ha varit Iraks premiärminister eller FNs generalsekreterare.

No comments: