Monday, July 25, 2011

Stegeborg efter Sörmlandsleden

Var det någon som trodde det var slut efter Sörmlandsleden? Näpp, vi fortsatte ner mot Stegeborg.
Did anyone believe our tour ended after walking Sörmlandsleden? Nope, we continued towards Stegeborg.
Träffade på Skogens konung. Met the King of the Woods.
Det här är Stegeborg. This is Stegeborg.
I inträdet ingick en audioguide. Under 30 min. kunde man lyssna på Herman Lindquist som berättade om Stegeborgs historia.
In the entrence fee was an 30 min audioguide, where you could listen to Herman Lindquist tell about Stegeborgs history.
Här går Ninni och Ida på samma trappsteg som Gustav Vasa har gått. Stort!
Here Ninni and Ida walks on the same stairs that king Gustav Vasa walked on. This is big!
Tittut! Peek-a-boo

No comments: